Quality Homes Factory és una empresa constructora especialista en edificació. Els nostres professionals del sector de la construcció porten més de vint anys treballant en projectes per a clients particulars, promotors privats i administracions públiques.

El nostre equip ofereix un servei directe i personalitzat amb solucions tècniques i millores adaptades per al teu projecte. La qualitat i l’eficàcia en tots els nostres treballs és una màxima dels nostres professionals, per això ens cenyim sempre als pressupostos i terminis d’execució marcats. L’objectiu final en totes les nostres construccions és obtenir la plena satisfacció del client una vegada fem el lliurament del producte acabat.

Departaments de l’empresa

El client és la raó de ser de Quality Homes Factory. Tots els nostres departaments treballen en consonància per a complir amb les expectatives concebudes pel client a l’inici del projecte de construcció. La nostra professionalitat al servei del client ens permet oferir una atenció individualitzada per a aconseguir una qualitat superior en totes les nostres intervencions.

El Departament d’Estudis de Quality Homes Factory s’encarrega de valorar la teva construcció des del seu gènesi. Els nostres professionals d’estudi ideen les solucions constructives més òptimes per al teu projecte, esbossant i optimitzant totes i cadascuna de les fases de la construcció.

El Departament de Producció supervisa el compliment i la qualitat de totes les intervencions durant la construcció. Els nostres professionals respecten el compliment dels terminis i els compromisos adquirits amb el client.

El Departament d’Administració duu a terme un control econòmic, fiscal i administratiu en tots els àmbits de la construcció. Els nostres professionals cuiden aspectes com la gestió de recursos humans, la prevenció de riscos laborals i el control de proveïdors.